Indicators

Indicators Auto Trend Forecast คืออะไร? ช่วยบอกแนวโน้มของราคา ได้อย่างไร?

Indicators วิเคราะห์กราฟ Auto Trend Forecast เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกแนวโน้มของราคา เพื่อใช้เป็นเทรนด์อ้างอิงในการเข้าออเดอร์

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีเขียว และเข้า Sell เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีแดง

Auto Trend Forecast

Related Articles

Back to top button