เทคนิค กลยุทธ์ forex

ล็อต PIP จุด และ TICK ในฟอเร็กซ์คืออะไร?

Table of Contents

ล็อต pip จุด

ล็อต

ล็อตเป็นหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้หาปริมาณของขนาดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ล็อตแสดงถึงปริมาณ หรือจำนวนของคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ ที่มีการซื้อขาย ล็อตมีสามประเภทหลัก ๆ คือ:

  • ล็อตมาตรฐาน: ล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลักในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขายคู่สกุลเงิน EUR/USD ล็อตมาตรฐานจะเท่ากับ 100,000 ยูโร
  • มินิล็อต: มินิล็อตคือหนึ่งในสิบของขนาดของล็อตมาตรฐาน ซึ่งคิดเป็น 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
  • ไมโครล็อต (เซ็นต์ล็อต สำหรับบัญชี cent): ไมโครล็อตคือหนึ่งในสิบของขนาดของมินิล็อต และ 1/100 ของล็อตมาตรฐาน ซึ่งคิดเป็น 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก 

Pip

Pip ย่อมาจาก “เปอร์เซ็นต์ในจุด” คือหน่วยการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดในคู่สกุลเงินสำหรับราคาที่เสนอ 4(2) หลัก Pip แสดงถึงทศนิยมตำแหน่งที่สี่ในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ ยกเว้นคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเยนญี่ปุ่นซึ่งแสดงถึงทศนิยมตำแหน่งที่สอง ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เปลี่ยนจาก 1.2500 เป็น 1.2501 นั่นคือการเคลื่อนไหวแบบหนึ่ง pip สำหรับ USD/JPY การเปลี่ยนแปลงจาก 144.97 เป็น 144.98 คือการเปลี่ยนแปลง 1 pip

จุด

เมื่อมีการเสนอราคา 5(3) หลัก (เมื่อ EUR/USD มีทศนิยม 5 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม เช่น 1.25653 และสำหรับคู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น — มีทศนิยม 3 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม เช่น สำหรับ USD/JPY — 135.565) นักเทรดหลายคนเริ่มสับสนว่า pip คืออะไร เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน จึงมีการใช้แนวคิดที่เรียกว่าจุดหรือ pipette มาใช้แสดงถึงเศษส่วนของ pip เป็นทศนิยมตำแหน่งที่ห้าในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ เช่น EUR/USD และ GBP/USD และราคาทศนิยมตำแหน่งที่สามในคู่สกุลเงิน JPY เช่น USD/JPY และ GBP/JPY ตามกฎแล้ว 1 pip = 10 จุด

Pips ใช้ในการคำนวณกำไร และขาดทุน กำหนดระดับ หยุดขาดทุน (Stop Loss) และ รับกำไร (Take-Profit) รวมถึงการวัดค่าสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย

What is a Lot, Pip, Point, and Tick in Forex?

Tick

ในตลาดฟอเร็กซ์ Tick มักจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดในอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาคู่ EUR/USD ที่มีการซื้อขายที่ 1.2000 หากราคาเปลี่ยนเป็น 1.1999 หรือ 1.12001 นี่จะเป็นการเคลื่อนไหวหนึ่ง Tick แต่ Tick ไม่จำเป็นต้องถูกวัดโดยการคูณด้วย 10 ตัวอย่างเช่น ตลาดอาจวัดการเคลื่อนไหวของราคาโดยเพิ่มขึ้น 0.25 เป็นขั้นต่ำ สำหรับตลาดนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาจาก 500.00 เป็น 501.00 (500.00 – 500.25 – 500.50 – 501.00) หรือจาก 500 เป็น 499 (500.00 – 499.75 – 499.50 – 499.00) เป็นการเคลื่อนไหวสี่ Tick

การเทรดแบบ Tick เทียบกับการลงทุน

Related Articles

Back to top button