เรื่องน่ารู้

ทำความรู้จัก “ธนาคารกลาง” ผู้กำหนดทิศทางการเงินภายในประเทศ

การเงินเป็นเรื่องของทุกคน แต่ผู้ที่กำหนดทิศทางการเงินภายในประเทศ คือ “ธนาคาร กลาง” ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อการเงิน และ เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้ง แนวทางของธนาคาร กลางบางแห่งยังอาจส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งโลก ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับธนาคาร กลาง ผู้กุมบังเหียนการเงินของประเทศกันครับ

ธนาคารกลาง

ทำความรู้จัก “ธนาคารกลาง” คืออะไร?

ธนาคาร กลาง (Central Bank) คือ สถาบันทางการเงินที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมปริมาณเงินภายในระบบ ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ กลุ่มประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ จุดเด่นของธนาคาร กลาง คือ การเป็นอิสระทางการเมือง และ มีสถานะผูกขาดทางกฎหมาย ทำให้ธนาคาร กลางสามารถจัดการตีพิมพ์ธนบัตร ตลอดจนเป็นนายธนาคาร และ นายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาลได้

ธนาคาร กลางของประเทศไทย คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจ และ การเงินของประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับ

ทำไมต้องมีธนาคารกลาง?

จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งธนาคาร กลาง คือ “การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน” เพราะค่าเงินของแต่ละประเทศมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ รุนแรงก็จะกระทบต่อการเงิน และ เศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ภาคประชาชน และ ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวจนอาจเกิดวิกฤตทางการเงินต่อไปได้

ในทางกลับกัน หากปล่อยให้มีการตรึงค่าเงินให้อยู่ในอัตราคงที่ดังเช่นประเทศไทยในอดีตก็จะเป็นการฝืนกลไกตลาด และ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ อย่างรุนแรงได้ ดังนั้น ธนาคารจึงถือกำเนิดมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน และ ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้เป็นไปอย่างสมดุลนั่นเอง

ธนาคารกลางแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อย่างไร?

ธนาคารกลาง” กับ “ธนาคารพาณิชย์” มีความแตกต่างกัน คือ

ความแตกต่างธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์
ความเป็นเจ้าของเป็นของสาธารณะเป็นของรัฐ หรือ เอกชน
สถานะสถาบันชั้นนำในตลาดเงินหน่วยหนึ่งของโครงสร้างที่ดำเนินงานภายใต้การควบคุมของธนาคารกลาง
บทบาทหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และ เศรษฐกิจภายในประเทศแสวงหาผลกำไรเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ
จำนวนธนาคารมีแห่งเดียวภายในประเทศมีหลายแห่ง
กลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิชย์ และ รัฐบาลเท่านั้นประชาชนทั่วไป และ นิติบุคคล
แหล่งที่มาของปริมาณเงินธนาคารกลางเป็นแหล่งเงินในระบบเศรษฐกิจธนาคารพาณิชย์ดำเนินการโดยใช้เงินฝากที่ได้รับจากบุคคล หรือ นิติบุคคล

ธนาคาร กลาง มีหน้าที่อะไรบ้าง?

โดยทั่วไปแล้ว ธนาคาร กลางมีหน้าที่หลัก ๆ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนด และ ดำเนินนโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน (Monetary Policy) เป็นเครื่องมือที่ธนาคาร กลางใช้ควบคุมปริมาณเงินโดยรวมที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินสูงสุด ไม่แข็งค่า หรือ อ่อนค่ามากจนเกินไป เพราะอาจจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ได้ โดยนโยบายทางการเงินของธนาคาร กลางจะมี 2 แนวทาง คือ นโยบายแบบเข้มงวด และ นโยบายแบบผ่อนคลาย

2. การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน นับเป็นหน้าที่ที่ไม่อาจมองข้าม เพราะสมดุลของค่าเงินจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ความเป็นอยู่ของคนภายในประเทศต่อไป ดังนั้น ธนาคาร กลางจึงต้องดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อรักษาสมดุลดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

3. การกำกับระบบสถาบันการเงิน

นอกจากการดูแลเสถียรภาพทางการเงินแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่มีความสำคัญของธนาคาร กลาง คือ การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ตอบสนองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และ เศรษฐกิจโดยรวม

อย่างไรก็ดี ธนาคาร กลางยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีก เช่น การออกธนบัตร การให้กู้แก่ธนาคารพาณิชย์ การจัดตั้ง หรือ สนับสนุนระบบการชำระเงิน การบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศ การควบคุมกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยน ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

10 อันดับธนาคาร กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หากอ้างอิงข้อมูลจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund Institute: SWFI) ธนาคาร กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียงตามทรัพย์สินสุทธิมีดังนี้

ธนาคาร กลางประเทศทรัพย์สินสุทธิ
Federal Reserve Systemสหรัฐฯ7.86 ล้านล้านดอลลาร์
Bank of Japanญี่ปุ่น5.15 ล้านล้านดอลลาร์
People’s Bank of Chinaจีน5.14 ล้านล้านดอลลาร์
Deutsche Bundesbankเยอรมนี2.68 ล้านล้านดอลลาร์
Bank of Franceฝรั่งเศส2.30 ล้านล้านดอลลาร์
Bank of Italyอิตาลี1.55 ล้านล้านดอลลาร์
Bank of Spainสเปน1.32 ล้านล้านดอลลาร์
Bank of Englandอังกฤษ1.29 ล้านล้านดอลลาร์
Swiss National Bankสวิตเซอร์แลนด์1.03 ล้านล้านดอลลาร์
Reserve Bank of Indiaอินเดีย8.18 แสนล้านดอลลาร์

อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

โดยสรุปแล้ว ธนาคาร กลางถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเสถียรภาพค่าเงิน และ เศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ กลุ่มประเทศให้อยู่ในระดับสมดุล เพื่อป้องกันวิกฤตทางการเงิน หรือ ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากค่าเงินที่ผันผวนมากจนเกินไป 

แต่อย่างไรก็ดี แนวทางในการดำเนินนโยบายทางการเงินของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินอย่างฉับพลันย่อมส่งผลต่อตลาดเงิน และ ตลาดทุนไม่มากก็น้อย ดังนั้น อย่าลืมติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร กลางใหญ่ ๆ และ ธนาคาร กลางภายในประเทศประกอบการลงทุนกันด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :

พื้นฐาน Forex จะต้องศึกษาเรื่องอะไร ?

Related Articles

Back to top button