เรื่องน่ารู้

เทรด แบบ scalping คือ อะไร

Scalping คือ วิธี เทรด ทำ กำไร ใน ระยะ เวลา สั้นๆ ส่วน ใหญ่ จะ อยู่ ช่วง ระหว่าง 5-20 pip
ต่อ การ เทรด หนึ่ง ครั้ง เพื่อ ทำ กำไร  ส่วน ใหญ่ ลักษณะ การ เทรด แบบ นี้ จะ เชื้อ กันว่า การ แกว่ง ตัว ที่ น้อย ที่ สุด จะ สามารถ ทำ กำไร ได้ มาก ที่ สุด และ ปลอดภัย อีกด้วย ส่วน มาก นักเทรดเดอร์ ที่ เทรด แบบนี้ จะ เป็น การเทรด  Lot ใหญ่ๆ ถึง จะ มี เพียง 2-5 pip ก็ ทำ กำไร ให้ อย่าง มหาศาล แล้ว

ใน การ ทำ Scalping มี ข้อ ที่ ควร ระวัง ดัง นี้

  • ทำ Scalping หมายถึง การ เปิด ออเดอร์ เพื่อ ทำ การ ซื้อ-ขาย จำนวนน้อยๆ โดย ที่ จะ เลือก ทำ กำไร จาก จำนวน Pip ไม่ แยอะ มาก บ้างครั้ง ก็ อาจ จะ น้อย มาก จน เหลือ แค่ 1 pip หรือ บ้าง ครั้ง ก็ สูงสุดแต่ ไม่เกิน 15 pip แต่ จะ ใช้ วิธี ทำ กำไร แบบ ถี่ๆ เป็นหลัก ซึ่ง Time Frame ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์จะต่ำ นักลงทุนหลายๆคนอาจจะคิดว่าใช้ Time Frame 1 นาที อาจ จะ พอ แต่ จริงๆ แล้ว ยังไง ก็ ไม่พอ การทำ Scalping ต้อง ทำ Time Frame ใน ราย วินาที และ ใน ตลาด Forex ต้อนนี้ มีเฉพาะ Broker ราย ใหญ่ๆ เท่านั้น ที่มี บริการ นี้ เช่น FXCM จะ มี กราฟ Time Frame ราย วินาที ให้ กับ นัก ลงทุนเทรด ส่วน Broker อื่นๆ อาจ จะ ไม่มี 
  • การ ใช้ Scalping มี ความ เสี่ยง อยู่ พอ สมควร ไม่น้อย ไป กว่า การ เทรด แบบ อื่นๆ เลย โดย เฉพาะ การ เทรด แบบ นี้ นัก ลง ทุน จะ ต้องนั่งเฝ้า กราฟ ตลอด เวลา ถึง จะ สามารถ ควบคุม ความ เสี่ยง ได้ ในระบบนึง
  • และ การ เทรด Scalping ก็ ต้อง ดู ด้วย ว่า เงื่อนไข ของ บัญชี ที่ มีอยู่ มี การ อนุญาต ให้ ใช้ มาก น้อย แค่ ไหน และ แต่ ละ โบรกเกอร์ ก็ ให้ บริการ แตกต่าง กัน ออก ไป

แต่ โดย ทั่ว ไป จะ เป็น ดัง นี้

  • บัญชี ไมโคร – จะ ไม่ สามารถ ให้ เทรด แบบ Scalping ได้
  • บัญชี มินิ – จะ ไม่ สามารถ ให้ เทรด แบบ Scalping ได้
  • บัญชี Nano – จะ ไม่ สามารถ ให้ เทรด แบบ Scalping ได้
  • บัญชี ECN Interbank – จะ ไม่ สามารถ ให้ เทรด แบบ Scalping ได้
  • บัญชี ECN Scalping – อนุญาต ให้ เทรด แบบ Non-Aggressive Scalping ได้ แล ะสมารถ เทรด Scalping ได้ ไม่ เกิน 50% ของออ เดอร์ ทั้งหมด
  • และ จะ เหมาะ กับ ตลาด ที่ ราคา วิ่ง อยู่ ในกรอบ ถ้า มี การ เทรด หรือ ราคา แกว่ง แรงๆ ความ เสี่ยง ก็จะสูง ถ้า จะ ทำ Scalping ก็ไม่ควรฝืน trend รอ ซื้อ ตอน ช่วง ย่อ ตัว จะ ดี กว่า

Scalping สามารถ ทำ กำไร ระยะ สั้น ได้ อย่างไร
Scalping มี แนว คิด ใน การ ทำ กำไร ระยะ สั้น หมายถึง การ ทำ กำไร ระยะสั้นๆ ใน การ ทำ การ เปิด และ ปิด คำสั่ง การซื้อ-ขาย อย่าง รวจเร็ว และก็ ทำ การ เปิด คำสั่ง ซื้อ ใหม่ เมื่อ มี โอกาส

Scalping เป็น วิธี การ ซื้อ-ขาย Forex ที่ รวดเร็ว ใน กรอบ เวลา สั้นๆ เท่านั้น โดยนักลงทุน จะ ได้ รับ กำไร ทันที ที่ คำสั่ง เทรด กลาย เป็น สีเขียว หรือ นักลงทุนจะ ได้ กำไร ทันที ที่ ตลาด มี การ เปลี่ยน แปลง ไป ใน ทาง ที่ดี นักลงทุน สามาร ท กำไร ได้ เป็น สิบๆ ครั้ง หรือ เป็น ร้อย ครั้ง ภาย ใน ช่วง เซสชั่น หนึ่ง ของ การซื้อขาย

Scalping เป็น เรื่อง ของ การ ทำ การ ซื้อ ขาย อย่าง รวด เร็ว ใน กรอบ ระยะ เวลา อันสั้นๆ เท่านั้น โดย Scalper หรือ ผู้ค้า กำไร จะ ได้ รับ กำไร ทันที ที่คำสั่งเทรด ของ เขา กลาย เป็น สีเขียว พูด อีก อย่างหนึ่ง ก็คือ เขา จะ ได้กำไร ทันที ที่ตลาด มี การ เปลี่ยนแปลง ไป ใน ทาง ที่ดี พวก เขา สามารถ ทำ การ ซื้อ ขายได้จำนวน หลาย สิบ ครั้ง หรือ หลาย ร้อย ครั้ง ภาย ใน ช่วง หนึ่ง เซสชั่น ของ การซื้อขาย ก็ได้


Related Articles

Back to top button