Uncategorized

5 อคติ ที่อาจกำลังทำลายแผนการเทรดของคุณ!

5 อคติ ที่อาจกำลังทำลายแผนการเทรดของคุณ!

การซื้อขาย และการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลข และข้อมูลเท่านั้น แต่จิตวิทยาของมนุษย์ยังเข้ามามีส่วนกำหนดด้วย ดังนั้นการเข้าใจ และจัดการกับอคติทางพฤติกรรมจึงช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ และผลลัพธ์ในการซื้อขายได้อย่างมีนัยสำคัญ นี่คือ 5 อคติในการซื้อขาย ผลกระทบ และเคล็ดลับในการเอาชนะ

5 อคติ ที่อาจกำลังทำลายแผนการเทรดของคุณ!

1. อคติที่เกิดจากความมั่นใจเกินไป (Overconfidence Bias)

ผลกระทบ: อคตินี้ทำให้นักลงทุนประเมินความรู้ และความสามารถในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดสูงเกินไป มักจะนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไป ความเสี่ยงที่สูงขึ้น และอาจเกิดการสูญเสียอย่างมาก นักลงทุนที่มั่นใจเกินไปอาจมองข้ามข้อมูลที่มีค่าซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของตน ทำให้การตัดสินใจไม่ดี และผลการดำเนินงานต่ำลง

ตัวอย่าง: นักเทรดที่เชื่อมั่นมากเกินไปว่าตนเข้าใจตลาดมากอาจซื้อขายบ่อยครั้ง และเดิมพันมากเกินกว่าที่ควร ทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้น และเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดมากขึ้น สุดท้ายผลตอบแทนโดยรวมอาจลดลง (WallStreetMojo, FMO & IMO)

เคล็ดลับในการเอาชนะ: ตรวจสอบการซื้อขายของคุณอย่างสม่ำเสมอ และมีความคาดหวังตามสถานการณ์จริง ใช้ข้อมูลเชิงวัตถุเพื่อยืนยันการตัดสินใจซื้อขายของคุณแล

2. อคติจากพฤติกรรมการตามกลุ่ม (Herd Mentality)

ผลกระทบ: พฤติกรรมนี้ทำให้นักลงทุนทำตามกระแสของคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมักนำไปสู่ฟองสบู่ตลาด และการล่มสลาย เมื่อกลุ่มนักลงทุนซื้อสินทรัพย์ในตลาดที่กำลังขึ้นโดยไม่วิเคราะห์อย่างเหมาะสม อาจเกิดการผลักดันราคาสินทรัพย์ให้สูงเกินไป และในทางกลับกัน ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ พฤติกรรมนี้สามารถทำให้ราคาลดลงอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนเร่งขายสินทรัพย์

ตัวอย่าง: ในช่วงฟองสบู่ดอทคอมระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2543 นักลงทุนจำนวนมากซื้อหุ้นเทคโนโลยีตามกระแส เพราะทุกคนทำเช่นนั้น แม้ว่าบางบริษัทจะมีพื้นฐานที่อ่อนแอ พฤติกรรมตามกลุ่มนี้ทำให้ราคาหุ้นสูงเกินไป และเมื่อฟองสบู่แตก ตลาดก็ล่มสลาย (Emerald, WallStreetMojo) เคล็ดลับในการเอาชนะ: พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน พัฒนาแผนการซื้อขายโดยอิงจากการวิเคราะห์พื้นฐาน และปฏิบัติ

3. อคติจากการยึดติด (Anchoring Bias)

ผลกระทบ: อคตินี้ทำให้นักลงทุนยึดติดกับจุดอ้างอิงเฉพาะที่เคยเกิดขึ้น เช่น ราคาประวัติศาสตร์ หรือราคาซื้อครั้งแรก และตัดสินใจจากการยึดติดกับจุดเหล่านี้ แทนที่จะตัดสินใจจากสภาพตลาดปัจจุบัน การยึดติดนี้อาจทำให้นักลงทุนพลาดจากการ Cut Loss หรือ พลาดจากการได้รับกำไรในเวลาที่เหมาะสมก็เป็นได้

ตัวอย่าง: นักลงทุนที่ซื้อหุ้นที่ราคา 100 ดอลลาร์อาจไม่ต้องการขายเมื่อราคาลดลงเหลือ 60 ดอลลาร์ เพราะเชื่อว่าราคาจะกลับมาที่เดิม การยึดติดกับราคาซื้อครั้งแรกนี้อาจทำให้นักลงทุนถือหุ้นที่ขาดทุนไว้นานเกินไป ส่งผลให้ขาดทุนมากขึ้น (WallStreetMojo, MDPI) เคล็ดลับในการเอาชนะ: ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) และตรวจสอบการลงทุนตามสภาพตลาดปัจจุบัน หลีกเลี่ยงการยึดติดกับราคาซื้อ และมุ่งเน้นที่ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

4. อคติจากการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย (Loss Aversion)

ผลกระทบ: อคตินี้คือเรามีแนวโน้มว่าต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าการได้รับผลประโยชน์ที่เท่ากัน นักลงทุนจะรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่ามีความสุขจากการได้รับ จนนำไปสู่พฤติกรรมที่นักลงทุนจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับผลประโยชน์ หรือปฏิเสธการขายการลงทุนที่ขาดทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการรับรู้ว่าตนเองสูญเสีย

ตัวอย่าง: การปฏิเสธที่จะขายหุ้นที่ราคากำลังลดลงเนื่องจากกลัวจะต้องรับรู้ว่าตนเองสูญเสีย แม้จะเห็นได้ชัดว่ามูลค่าหุ้นจะไม่ฟื้นตัว ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนมากขึ้น (FMO & IMO)

เคล็ดลับในการเอาชนะ: มุ่งเน้นที่เป้าหมายระยะยาว และกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง เข้าใจว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน และพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการโดยไม่ให้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

5. อคติจากการยืนยัน (Confirmation Bias)

ผลกระทบ: อคตินี้ทำให้นักลงทุนมองหา และตีความข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมของตนเอง แต่ละเลยข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้น ซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนตัดสินใจผิดพลาด และทำให้นักลงทุนไม่ปรับตัวตามข้อมูลใหม่ และสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่าง: นักลงทุนที่มีมุมมองในทางบวกเกี่ยวกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง อาจอ่านเฉพาะข่าว และการวิเคราะห์ที่สนับสนุนมุมมองในเชิงบวก แต่ละเลยรายงานเชิงลบ จนทำให้เกิดมุมมองที่ไม่สมดุล และอาจขาดทุน (Emerald, WallStreetMojo)

เคล็ดลับในการเอาชนะ: ศึกษามุมมองที่หลากหลาย และท้าทายสมมติฐานของตนเอง ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลการลงทุนของคุณตามข้อมูลใหม่ และครอบคลุม

สรุป 5 อคติ ที่อาจทำลายแผนการเทรด

การรับรู้ และจัดการกับอคติทางพฤติกรรมเหล่านี้ นำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่มีเหตุผล และมีกำไรมากขึ้นได้ การเข้าใจปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อขายจะช่วยให้นักลงทุนพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบจากอคติ และปรับปรุงผลการลงทุนโดยรวมได้ คุณเคยเผชิญกับอคติข้อใด ๆ เหล่านี้ในการซื้อขายของคุณหรือไม่?

คุณพร้อมที่จะนำความรู้ใหม่ไปใช้ในการซื้อขายจริงหรือยัง? เปิดบัญชีทดลองกับ Exness ตอนนี้ เพื่อฝึกฝนการซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และปราศจากความเสี่ยง

หรือทดลองใช้ Exness Terminal ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยของเรา แล้วพบกับความสะดวก และประสิทธิภาพในการซื้อขายที่เหนือกว่า คลิกเพื่อเริ่มต้น ตอนนี้!

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :

ทำไมการตั้ง Stop Loss ตอนที่คุณอารมณ์ดีอาจไม่ใช่ไอเดียที่ดี

Back to top button