Indicators

Indicators Range Expansion Index คืออะไร? ช่วยบอกระดับความแรง ของการซื้อขาย ได้จริงหรือ?

Indicators วิเคราะห์กราฟ Range Expansion Index เป็นตัวที่ใช้บอกระดับความแรงของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ในจุดที่ความแรงเริ่มลดลง

Sell : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ 60 (เริ่มมีทิศทางลง)
Buy : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ -60 (เริ่มมีทิศทางขึ้น)

Range Expansion Index

Related Articles

Back to top button