Indicators

Laguerre Indicator คืออะไร? บอกการอิ่มตัว ของการซื้อขาย ได้อย่างไร?

Indicators วิเคราะห์กราฟ Laguerre เป็นตัวที่ใช้บอกการอิ่มตัวของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ทิศทางที่ตรงข้ามในจุดที่อิ่มตัว

Sell : เส้นสีม่วงอยู่เหนือกว่าระดับ 0.75 (กรอบสีแดง)
Buy : เส้นสีม่วงอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.15 (กรอบสีเหลือง)

Laguerre Indicator

Related Articles

Back to top button