Indicators

การใช้ Shi Channels Indicator บอกทิศทางของราคา

Indicators วิเคราะห์กราฟ Shi Channels Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า Shi Channels ใช้บอกทิศทางของราคา

ใช้เป็นสวิงเทรด ราคาชนขอบด้านบนก็เตรียมหาสัญญาณ SELL ราคาชนขอบด้านล่างก็เตรียมหาสัญญาณ BUY ที่สำคัญต้องใจเย็น และอดทนรอ

Shi Channels Indicator

Related Articles

Back to top button