เรื่องน่ารู้

ฤดูกาลของการรายงานคืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไร ?

การรายงาน

ฤดูกาลของการรายงาน หรือที่เรียกว่าฤดูกาลของรายได้ คือ ช่วงเวลาที่บริษัททำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยรายงานทางการเงินของตนต่อสาธารณะ โดยทั่วไปรายงานเหล่านี้จะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้ กำไร กำไรต่อหุ้น (EPS) และตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำนดซึ่งโดยปกติคือรายไตรมาส (สามเดือน) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแล้ว บริษัทต่าง ๆ มักจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตซึ่งเรียกว่าคำแนะนำ หรือแนวโน้มรายได้

ฤดูกาลของรายได้เกิดขึ้นสี่ครั้งต่อปี และสอดคล้องกับการสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสทางการเงิน บริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นสาธารณะในประเทศส่วนใหญ่จะต้องรายงานผลประกอบการทางการเงินเป็นรายไตรมาส มีการแบ่งไตรมาสได้ดังต่อไปนี้:

  • ไตรมาสที่ 1 (ไตรมาสแรก): 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
  • ไตรมาสที่ 2 (ไตรมาสที่สอง): 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน
  • ไตรมาสที่ 3 (ไตรมาสที่สาม): 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
  • ไตรมาสที่ 4 (ไตรมาสที่สี่): 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม

โดยทั่วไปบริษัทต่าง ๆ จะมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการรายงานรายได้ของบริษัทภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดไตรมาส รายงานรายได้เหล่านี้เป็นที่คาดหวังอย่างสูงจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และตลาดการเงินในวงกว้างเนื่องจากรายงานเหล่านี้แสดงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

ฤดูกาลของการรายงานมีความสำคัญต่อดัชนีหุ้นด้วยเหตุผลหลายข้อดังต่อไปนี้:

รายได้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

ราคาหุ้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลการดำเนินงานของบริษัท หากบริษัทรายงานผลประกอบการดีเกินคาด ราคาหุ้นก็อาจสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากผลประกอบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ราคาหุ้นก็อาจลดลงได้ เนื่องจากดัชนีหุ้นประกอบด้วยหุ้นหลายตัว ผลกระทบโดยรวมของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแต่ละรายการในช่วงฤดูกาลของการรายงานอาจทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้

ความเชื่อมั่นของตลาด

รายงานของรายได้สามารถสะท้อนถึงสภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้ รายได้เชิงบวกจากหลายบริษัทสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นของตลาดขาขึ้น และอาจผลักดันดัชนีหุ้นให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากหลายบริษัทรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอก็อาจนำไปสู่ภาวะถดถอย และทำให้ดัชนีหุ้นลดลงได้

คำแนะแนว และแนวโน้ม

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว บริษัทต่าง ๆ มักให้คำแนะนำ หรือคำแถลงการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มในระหว่างการประกาศตัวเลขของผลประกอบการ คำแถลงการณ์ของการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทในอนาคต คำแนะนำเชิงบวกสามารถกระตุ้นการมองโลกในแง่ดีในตลาด และมีอิทธิพลต่อดัชนีหุ้นในเชิงบวก ในขณะที่คำแนะนำเชิงลบ หรือการระมัดระวังอาจให้ผลในทางตรงกันข้าม

ผลกระทบต่อภาคส่วน

รายงานรายได้ช่วยทำให้นักลงทุนสามารถประเมินผลการดำเนินงานของภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงภายในเศรษฐกิจได้ หากภาคส่วนใดแสดงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งก็อาจนำไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคนั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากบริษัทเทคโนโลยีดำเนินกิจการได้ดี ดัชนี Nasdaq US100 (การลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี) อาจทำให้มีความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดเจน

ความคาดหวังของนักลงทุน

ราคาหุ้นยังได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังของนักลงทุนอีกด้วย หากบริษัทบรรลุ หรือเกินกว่าความคาดหวังเหล่านี้อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวเชิงบวกในราคาหุ้น และผลที่ตามมาคือดัชนีหุ้นที่เกี่ยวข้อง

ความผันผวน

ฤดูกาลแห่งผลประกอบการมักจะนำความผันผวนมาสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาอย่างกระทันหันในหุ้นแต่ละตัวอาจนำไปสู่ความผันผวนของตลาดโดยรวมที่สูงกว่าซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้น นักเทรด และนักลงทุนติดตามความผันผวนนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูล

สรุปได้ว่าฤดูกาลของการรายงานมีความสำคัญสำหรับดัชนีหุ้นเนื่องจากให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และแนวโน้มของบริษัทภายในดัชนี ข้อมูลนี้ รวมถึงปฏิกิริยาของนักลงทุน และความเชื่อมั่นของตลาดจะมีอิทธิพลโดยรวมต่อราคาหุ้น และดัชนีหุ้นซึ่งทำให้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักลงทุน และนักเทรด

นักเทรดที่ไม่ใช้จิตวิทยาการเทรดต้องเจออะไร?

Related Articles

Back to top button